Waarom IT beveiliging een belangrijk punt is in elk bedrijf!

Dit artikel gaat over IT beveiliging, of gegevensbeveiliging, en waarom dat belangrijk is voor ieder bedrijf. Eerst gaan we in op wat hier onder die beveiliging wordt verstaan. Een onderdeel ervan is de cybersecurity. Wat is cybersecurity? Ook dat komt hier ter sprake. We gaan hier echter niet in op de wet- en regelgeving. Die is uiteraard ook belangrijk, maar valt buiten het bestek van dit artikel.

Wat is IT beveiliging

We bedoelen hier met IT (informatietechnologie) alle apparaten die op enigerlei manier gegevens verwerken en/of opslaan. Dan hebben we het niet alleen over servers, datacommunicatiemiddelen en gebruikersapparatuur zoals PCs, laptops en tabletcomputers, maar ook andere gecomputeriseerde apparaten. We gebruiken de term gegevensbeveiliging, want uiteindelijk gaat het om de gegevens. We willen niet dat die gegevens door ongeautoriseerden worden ingezien, toegevoegd, veranderd, gekopieerd of verwijderd. Diverse van die handelingen kunnen ook door apparatuur worden uitgevoerd dat niet goed functioneert. Het goed testen van software is dus ook een onderdeel van de gegevensbeveiliging.Dit kun je laten doen door een cybersecurity specialist Bovendien willen we zelf bij de gegevens kunnen komen op het moment dat we ze nodig hebben, wat we aanduiden met beschikbaarheid.

Wat is cybersecurity

In de inleiding gaven we al aan dat de cybersecurity onderdeel is van de gegevensbeveiliging. De focus ligt hierbij op het veilig gebruik van het internet. De doelstelling van cybersecurity is dezelfde als die in de vorige paragraaf is genoemd, namelijk de afdoende beveiliging van gegevens. Met het toenemend gebruik van het internet nemen ook de risico’s toe. Men hoeft niet meer in een bedrijf te komen om bijvoorbeeld gegevens te kopiëren. Dat kan dat nu potentieel via een internetaansluiting. De beveiliging van de toegang vanaf het internet is daarom zeer belangrijk, inclusief wat via zo’n aansluiting naar binnenkomt. Een voorbeeld van dat laatste is ransomware. Men slaagt er dan in om software op een computer te installeren, die bijvoorbeeld gegevens kan vernietigen. Die software wordt automatisch geactiveerd tenzij een losgeld wordt betaald. Verder dienen de gegevens, die via het internet worden uitgewisseld, afdoende te worden beveiligd. Encryptie vervult daarbij een belangrijke rol.

Werken in de cloud

In het geval van het werken in de cloud, waarbij de gegevens door een dienstverlener worden opgeslagen en die ook de applicatiesoftware op zijn server(s) laat draaien, zal die dienstverlener moeten zorgen van een afdoende beveiliging. Maar je kunt de verantwoordelijkheid voor de gegevens, die je van organisaties en personen ontvangt, niet afschuiven. Als het gaat het om gevoelige gegevens, dan is het gebruikmaken van de clouddiensten van een willekeurige aanbieder daarom geen goed idee.

logo

Contact Info

Bereikbaar op doordeweekse dagen van:

9 uur t/m 17 uur

Weekend dicht

Copyright 2020 ALPHA-ICT ©  All Rights Reserved